Mindre utsläpp av diesel

Styrkeledaren i Simrishamn åker till småbåtshamnen där man har upptäckt dieselskimmer i hamnbassängen. Utsläppet är av mindre art och ärendet skall fortsättningsvis hanteras av hamnförvaltningen vars repr kom till platsen.

Lämna ett svar