Mindre trafikolycka Österleden Ystad

Station Ystad larmas till järnvägsövergången i Sandskogen där en cyklist fallit på spåret. Den skadade tas om hand av ambulans.