Mindre oljeläckage Sjöbo

Styrkeledaren i Sjöbo åker till pendlarparkeringen på Silogatan på ett mindre oljespill. En personbil har läckt ut motorolja på parkeringen. Man lägger ut ECO-bark på spillet som senare skall tas omhand av markägaren.