Mindre brand utomhus Tomelilla

Styrkeledaren på station Tomelilla åker för kontroll av mindre brand utomhus i tätorten.