Levande ljus

MP900438992Mysigt, men inte helt ofarligt – man ska vara medveten om att kvarglömda ljus är en vanlig orsak till bostadsbränder. Läs vilka regler du bör följa om du vill vara säker på att behålla den fina stämningen där hemma.

  1. Man ska aldrig lämna levande ljus utan uppsikt.
  2. Släck dem när du lämnar rummet!
  3. Lämna aldrig barn eller husdjur ensamma med levande ljus.
  4. Använd aldrig ljusstakar av trä, plast eller annat brännbart materiel. Dekorera inte julgruppen eller ljusstaken med brännbart material.
  5. Tända ljus ska alltid stå på säkert avstånd från gardiner eller annan inredning som kan ta eld.

Du som tänder ett ljus har också ansvar för att det släcks. Men statistiken visar att den vanligaste orsaken till ljusbränder är att ett tänt ljus lämnats helt utan uppsikt.

Ibland uppstår branden först när ljuset brunnit ner och antänt ljusstaken eller annat brännbart i närheten. Men det förekommer också att ljuset ramlar omkull eller att en gardin fladdrar till och blivit antänd.

Störst risk för brand kring jul

December till februari är den period på året då det inträffar flest bränder i bostäder i Sverige. Antalet utryckningar på grund av levande ljus ökar för varje adventsdag och är flest den 4:e advent. Påminn varandra om att släcka ljusen!
Vid tredje advent är brandtillbud i adventsljusstakar extra vanliga. Då har de första ljusen redan brunnit ner ett stycke samtidigt som vaksamheten blivit mindre. Det räcker med en kortare glömska för att branden ska vara ett faktum.

Så brinner ett ljus

Den brännbara massan i ett ljus består vanligen av stearin eller paraffin eller av en blandning av dessa produkter. Ljusmassan smälter vid cirka 55 grader. Vid cirka 200 grader förångas den och bildar brännbara ångor.

I ett tänt ljus fungerar veken som en katalysator. Värmen från lågan gör att övre delen av ljuset smälter. Den smälta massan sugs högre upp i veken där den förångas och brinner. Det bildas ny energi som underhåller förbränningen.

Veken har en viss sammansättning och impregnering som gör att den brinner upp först när den hamnar i ytterkanten av ljuslågan. Bara där är temperaturen och syrehalten tillräckligt hög för att detta ska kunna ske. Om du tittar riktigt noga på ett tänt ljus så ser du hur den brinnande veken långsamt böjer sig så att spetsen av den hamnar i lågans ytterkant där den förintas av hettan.

Det är alltså viktigt att ljusmassa och veke är anpassade för varandra för att ljuset ska brinna lugnt och stilla. Om veken går av och ligger flytande i en pöl av smält ljusmassa blir lågan allt större.

Värmeljus

När värmeljus brinner smälter ljusmassan allt mer. Mot slutet av brinntiden är all ljusmassa i flytande form. Om veken då lossnar flyter den upp och lägger sig brinnande i hela sin längd på ytan. Värmeutvecklingen blir ännu större och hela smältan kommer upp i sin flampunkt. Faran för brandspridning till omgivningen är uppenbar. Den flytande ljusmassan brinner och värmen kan antända bord, gardiner eller något annat i närheten.

Värmeljus kan också bli förrädiska om du ställer fler värmeljus tätt intill varandra. Det smälta stearinet eller paraffinet kan ta eld och bilda en mindre explosion med en brand som följd.
Om du trots allt ställt flera tända värmeljus på ett fat – Blås ALDRIG ut dem ovanifrån. Hett stearin eller paraffin kan antändas och bilda en mindre explosion och du kan bränna dig eller starta en brand.
Blås försiktigt ut värmeljusen från sidan eller använd en ljussläckare.

Ljussläckare

I handeln finns det finns flera olika lösningar för att göra levande ljus mer brandsäkra. Bland annat finns självsläckande ljus och olika lösningar som kan placeras på ljuset och som hindrar detta från att brinna ner ända till ljusstaken.