Med anledning av Covid-19

Det är viktigt att SÖRF: s personal ska känna sig trygg under de uppdrag vi kallas till. Den myndighetsutövning vi bedriver i form av tillsyner och brandskyddskontroller ska ske på ett sätt som känns bra för både vår personal och våra kunder. Därför följer vi utvecklingen och förlitar oss på Folkhälsomyndighetens, MSB: s och regeringens information och rekommendationer för att sätta in nödvändiga åtgärder om situationen förändras.

Vi kommer att bedriva vår verksamhet i nuvarande form till dess att myndigheterna ändrar direktiven kring hur vi ska förhålla oss till varandra.

Vi har full bemanning på samtliga av våra stationer och anspänningstiden är inte påverkad. Om du behöver söka hjälp via SOS-alarm 112 så uppge om det finns symptom eller bekräftat fall av Corona (Covid-19), så att vår utryckningspersonal kan agera i rätt skyddsutrustning.

Ledningsgruppen för Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund