Med anledning av Corona virus

För att försöka minska risken för smittspridning, begränsar vi antalet besökare i våra lokaler.

Vi vill också be er som har bokade besök hos oss, att om ni känner symtom på luftvägsinfektion, även lindriga, uppmanas ni att kontakta oss på telefon innan besök.

SÖRF telefon 010-110 25 00, eller direkttelefon till medarbetare.