Lyfthjälp – Köpingebro

Räddningstjänst åker på lyfthjälp. Bistår hemsjukvården på plats.