Lösa föremål

Station Tomelilla åker på stormskada i tätorten. En flaggstång hotar att falla över ett hus. Flaggstången säkras och åtgärdar skadan på plats.