Lösa föremål.

Befälet från Simrishamn larmas till Hammenhög efter samtal till yttre befäl om lösa plåtar. Befälet från Simrishamn tar ut höjdfordonet från Simrishamn för att säkra plåtarna. Fara för att plåtar lossnar och kan ge allvarliga skador. Nyttjanderättshavaren lovar att se till att skadan skall åtgärdas så fort som möjligt.

Lämna ett svar