Larm i samband med åska – Brand i byggnad

Under tisdagsförmiddagen larmades räddningstjänsten till fem olika adresser efter åsknedslag. Detta har orsakat rökutveckling i två utav byggnaderna vilka kontrollerades med värmekamera. Vid de två andra händelserna i Blentarps- respektive Klasördstrakten begränsandes skadorna till byggnadernas elsystem. Händelsen i Skillinge ledde däremot till omfattande brandskador i en sommarstuga.