Brandhistoriska sällskapet

Brandhistoriska sällskapet är en rikstäckande ideell förening som har till uppgift att främja intresset i landet av att dokumentera, bevara, samla och vårda och Svensk brandkårshistoria.

För att läsa mer, följ länken: brandhistoriska.se