Lägenhetsbrand

Stationerna Ystad, Sjöbo, yttre befäl, polis och ambulans larmas till en lägenhetsbrand i ett flerfamiljshus. Lägenheten blir brand och sotskadad så restvärdesledare kallas till platsen. Räddningstjänsten utför akut restvärde och ventilerar med fläkt den brandskadade lägenheten och trapphuset. Ingen människa skadas i branden och de boende i trapphuset samt fastighetsägaren informeras om händelsen.