Lägenhetsbrand

Station Simrishamn samt yttre befäl åker på lägenhetsbrand i centralorten Simrishamn. Vid första resurs ankomst visar det sig vare brand i mindre omfattning på balkongen. Polis informerad.