Lägenhetsbrand

Station Simrishamn åker på förmodad lägenhetsbrand. Tomelilla larmas också men återkallas innan framkomst. När Befälet i Simrishamn kommer till plats är lägenheten rökfylld. En person kvar i lägenheten som får hjälp ut av rökdykare. Ambulans kontrollerar personen på plats och gör bedömning att personen ej behöver medfölja till sjukhus. Räddningstjänst släcker ner en mindre brand samtidigt som ventilering av lägenhet görs. Kontakt tages med fastighetsägare samt jouren under icke kontorstid. Efter avslutad räddningstjänst lämnas ärendet över till fastighetsägare.

Lämna ett svar