Läckage vattenledning Tomelilla

Station Tomelilla och restvärdesgruppen Lövestad larmas till en fastighet i Tomelilla där vattenledning brustit. Inkommande vatten till fastigheten stängs av. Drabbad lägenhet tas om hand av restvärdesgruppen som suger upp vatnnet och sätter in avfuktare.