Kontroll utsläpp drivmedel

Yttre befäl åker till Ystad hamn för kontroll av lastbil som har ett mindre läckage av diesel. Hamnens personal på plats och åtgärdar.