Kontroll stormskada Illstorp

Befälet Simrishamn åker till Illstorp i norra delen av Tomelilla kommun, för kontroll av stormskada.