Kontroll – rökutveckling

Yttre befäl åker till Blenta AB´s anläggning utanför Smedstorp. På platsen har man haft mindre rökutveckling från elcentral. Kontroll görs med värmekamera varvid det mesta av elanläggningen görs strömlös. Personalen kallar elektriker till platsen för åtgärd.