Kontroll röklukt Klasaröd

Styrkeledaren i Sjöbo åker till Klasaröd för kontroll av röklukt utomhus. Ingen brand hittas, återgår.