Kontroll lösa föremål, Borrby kyrka

Styrkeledaren i Simrishamn åker till kyrkan i Borrby där en av spirorna har lossnat. Området runt kyrkan spärras av utav räddningstjänsten. Personal från kyrkan på plats för åtgärd av skadorna på kyrkan.