kontroll efter brand Kivik

Befälet Simrishamn åker till Kiviks musteri för kontroll efter mindre rökutveckling. En lampa har drabbats av fel varvid mindre rökutveckling har skett. Ingen brand vid ankomst och efter kontroll kan man återgå.