Kontroll av väg

Samtal inkommer till sos om att en mindre bro ev håller på att rämna pga stora vattenmängder. Väghållaren arbetar på platsen för att åtgärda problemen med bron. Styrkeledaren från Sjöbo åker till platsen och spärrar av vägen på båda sidor av bron.

Lämna ett svar