Kontroll av mindre brand Blentarp

Delar av station Sjöbo åker till Blentarp för kontroll av mindre brand utomhus. Återgår utan åtgärd då branden är släckt vid ankomst.