Kontroll av fallande träd Sjöbo

Befälet Sjöbo åker till Skolgatan för kontroll av ett träd som hotar att falla. Vid ankomst kan man konstatera att ett träd riskerar falla, dock inget hus eller annat i farozonen. Närområdet spärras av i väntan på att markägaren kan hantera situationen.