Kontroll av eldstad Nygatan Tomelilla

Station Tomelilla larmas till en fastighet på Nygatan där man haft problem med en eldstad. Man gör kontroller med bla värmekamera i fastigheten. Ärendet skickas vidare till SÖRF´s avdelning för brandskyddskontroll för vidare handläggning.