Kontroll av eldning Ö Hoby

Station Borrby, yttre befäl och tankbil från värnet Skillinge larmas till Ö Hoby till vilket skall vara en gräsbrand. Vid ankomst visar det sig vara en kontrollerad eldning. Vi hjälper fastighetsägaren att dämpa ner elden något innan vi lämnar platsen. Fastighetsägaren fortsätter sin eldning under eget ansvar.