Järnväg – kollision/urspårning. Ystad, Österleden.

Yttre befäl blir larmad till Österleden, väg 9. Lastbil som skulle fastnat på järnvägsövergången. Vid framkomst möter jag upp personal från trafikverket. Ingen lastbil på plats. Inga synliga skador på bommar. Personal från banverket testkör bommarna för kontroll.