IVPA Vollsjö

Station Vollsjö larmas på ett sjukvårdslarm. Omhändertagande i väntan på ambulans.