IVPA. Tomelilla.

Station Tomelilla larmas på IVPA, i väntan på ambulans. Tar hand om den drabbade tills ambulans anländer.