IVPA Tomelilla

Station Tomelilla åker på ett IVPA-larm, i väntan på ambulans. Påbörjar behandling tills ambulans anländer.