IVPA Tomelilla

Station Tomelilla larmas på IVPA, i väntan på ambulans. Omhändertagande av den drabbade tills ambulans anländer.