IVPA Sjöbo

Station Sjöbo larmas på ett IVPA-larm. Omhändertagande i väntan på ambulans.