IVPA. Lövestad

Station Lövestad åker på IVPA-larm, i väntan på ambulans. Tar hand om den drabbade tills ambulans anländer.