IVPA Lövestad

Station Lövestad larmas på ett IVPA-larm. Påbörjar behandling i väntan på ambulans.