IVPA – Lövestad

Station Lövestad larmas på IVPA, i väntan på ambulans. Tar hand om den drabbade tills ambulans anländer.