IVPA Lövestad

Station Löverstad åker på ett IVPA-larm i byn. Direkt efter får man ett hjärtstoppslarm utanför byn.