IVPA. Lövestad.

Station Lövestad larmas ut på IVPA, i väntan på ambulans. Tar hand om den drabbade tills ambulans anländer.