IVPA Hammenhög

Station Borrby larmas på ett IVPA-larm men kan återvända eftersom de hjälpsökande själv tagit sig till sjukhus.