IVPA.

Station Ystad larmas på ännu ett IVPA, i väntan på ambulans. Tar hand om den drabbade tills ambulans anländer.