IVPA

Station Lövestad åker på IVPA-larm. Påbörjar behandling i väntan på ambulans.