IVPA.

Station Ystad larmas på IVPA, i väntan på ambulans. Tar hand om den drabbade tillsammans med ambulanspersonalen.