Internt brandlarm Tomelilla

Befälet i Tomelilla åker på undersökning till ett flerfamiljshus där ett utrymningslarm ljuder i källaren. Uppringare på plats och efter kontroll återgår räddningstjänsten.