Internt brandlarm. Stora västergatan

Station Ystad larmas till ett internt brandlarm som utlöst utan synbar anledning. Anläggningsskötare tar över ärendet.