Internt brandlarm – Stapelgränd Sjöbo

Station Sjöbo åker på internt brandlarm. Ingen brand. Återställning av larmet.