Internt brandlarm

Yttre befäl åter för kontroll till en fastighet där en brandvarnare ljuder. Samtal och information till fastighetsägaren att ersätta brandvarnaren som plockats ned.