Internt brandlarm

Brandlarm från restaurang i Simrishamn inkommer till bevakningsbolag där man från övervakningskamera ser rök i lokalen. Station Simrishamn och Ystad larmas. Vid framkomst kan man konstatera att det rör sig om torrkokning. Restaurangen rökventileras och efter avslutad räddningstjänst lämnas ärendet över till nyttjanderättshavaren som kommit till plats.