Interna brandlarm Tomelilla

Befälet i Tomelilla åker för kontroll till en fastighet där flera rökdetektorer larmar till en extern larmcentral. Tekniskt fel och ingen åtgärd av räddningstjänsten.