Interna brandlarm / Inringt från platsen. Ystad, Aulingatan.

Station Ystad larmas för kontroll av ”internt brandlarm”, ingen brand. De som bedriver verksamhet på platsen visste inte hur de skulle hantera sitt larm.