Insatser i samband med åskoväder

Larm inkommer gällande brand i byggnad i Nybrostrand. I samband med ett åsknedslag har det börjat brinna i en villa. Två personer i villan skadas lätt i samband med åsknedslaget, dessa frias senare av sjukvårdspersonal. Branden har vid ankomst fått fäste i takkonstruktionen och släckning av denna påbörjas omgående. Villan vatten och rökskadas och restvärdesarbetet påbörjas tidigt. Under insatsens gång åskar och regnar det kraftigt periodvis, varvid släckning via höjdfordon får avbrytas. Insatsen och restvärdesarbetet pågår fram till 22.00.

Under tiden som insatsen i Nybrostrand pågår inkommer flera larm. Kontroll/ mindre brand i närheten av Glimminge hus, St Olof och Brantevik. Trafikolycka Källesjö samt automatlarm i Simrishamn. Detta medförde att stora delar av SÖRF´s resurser samtidigt varit insatta vid de olika händelserna.